Informacje ogólne

mgr Katarzyna Mazur

ul. Akademicka 9, pok. 314
20-033 Lublin

tel. (81) 537-29-38
e-mail: katarzyna.mazur@umcs.lublin.pl