Badania naukowe

Oprócz badań podstawowych, prowadzonych w ramach struktury Instytutu, pracownicy podejmują bezpośrednią współpracę z instytucjami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi w kraju i zagranicą.

Instytut doskonali poziom badań wspierając inicjatorów dużych, specjalistycznych, interdyscyplinarnych programów badawczych, osoby występujące i otrzymujące granty naukowe oraz granty uniwersyteckie.

Instytut organizuje konferencje i inne wydarzenia umożliwiające specjalistom różnych dziedzin aktywną wymianę myśli i poglądów naukowych. W wyniku działalności naukowo-badawczej powstają liczne prace, publikacje, monografie naukowe, podręczniki, opracowania słownikowe i encyklopedyczne, materiały konferencyjne, poradniki zawodowe, skrypty dydaktyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zakres tematyczny badań

Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje obszary: