Modelowanie i symulacje komputerowe

Badania skupiają się wokół problemów związanych z programowaniem równoległym. W szczególności badane są procesy fizyczne związane z modelowaniem i symulacją źródeł jonów, w tym źródeł laserowych. Odrębną gałąź badań stanowią metody spekulatywnego zrównoleglania obliczeń i ich zastosowanie w symulacjach komputerowych.