Inteligentne systemy tutorskie

Systemy tutorskie

Prace badawcze skupiają się na różnych kontekstach dotyczących tworzenia i użytkowania Inteligentnych Systemów Tutorskich (ITS). Obszary zainteresowań można podzielić na trzy główne grupy:  interakcyjne, środowiskowe, docelowe.

Jednym z osiągnięć pracowników Zakładu Informatyki Stosowanej jest opracowanie systemu LISE. System dostosowuje cele edukacyjne do preferencji i wiedzy poszczególnych użytkowników.

Adaptywny system edukacyjny jest oparty o trójwarstwową architekturę opartą o technologie J2EE, JSF oraz XML.

Chatbot

Chatboty są jedną z form realizacji inteligentnych systemów tutorskich. Zastosowany język reguł pozwala na zwiększenie funkcjonalności systemu poprzez zastosowanie strategii i technik rożnych autorów.