Zakład Informatyki Stosowanej

Zdzisław Łojewski
Zdzisław Łojewski
dr hab. Zdzisław Łojewski, prof. UMCS
Kierownik Zakładu

Michał Chromiak
Michał Chromiak
dr Michał Chromiak

Andrzej Daniluk
Andrzej Daniluk
dr Andrzej Daniluk

Dariusz Dobrowolski
Dariusz Dobrowolski
dr inż. Dariusz Dobrowolski

Jerzy Kotliński
Jerzy Kotliński
dr Jerzy Kotliński

Rajmund Kuduk
Rajmund Kuduk
dr Rajmund Kuduk

Monika Leśnik
Monika Leśnik
dr Monika Leśnik