Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych

Andrzej Krajka
Andrzej Krajka
dr hab. Andrzej Krajka, prof. UMCS
Kierownik Zakładu

Anna Sasak - Okoń
Anna Sasak - Okoń
dr Anna Sasak

Marcin Smolira
Marcin Smolira
dr Marcin Smolira

Bartłomiej Bielecki
Bartłomiej Bielecki
mgr Bartłomiej Bielecki

Beata Dmitruk
Beata Dmitruk
mgr Beata Dmitruk

Bartłomiej Kotyra
Bartłomiej Kotyra
mgr Bartłomiej Kotyra

Adam Misiura
Adam Misiura
mgr Adam Misiura

Ireneusz Panasiuk
Ireneusz Panasiuk
mgr Ireneusz Panasiuk