Struktura

Zakład Neuroinformatyki
Zakład Neuroinformatyki
Zakład Neuroinformatyki

Zakład Cyberbezpieczeństwa
Zakład Cyberbezpieczeństwa
Zakład Cyberbezpieczeństwa

Zakład Informatyki Stosowanej
Zakład Informatyki Stosowanej
Zakład Informatyki Stosowanej

Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych
Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych
Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych

Zakład Technologii Informatycznych
Zakład Technologii Informatycznych
Zakład Technologii Informatycznych

Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki

Pracownicy Techniczni
Pracownicy Techniczni

Biblioteka Instytutu Informatyki
Biblioteka Instytutu Informatyki