Informacje ogólne

dr Jerzy Kotliński

ul. Akademicka 9, pok. 404
20-033 Lublin

tel. (81) 537-29-42
e-mail: Jerzy.Kotlinski@umcs.lublin.pl