Informacje ogólne

prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński

ul, Akademicka 9, pok. 312
20-033 Lublin

tel. (81) 537 62 33
e-mail: wieslaw.kaminski@umcs.lublin.pl