Informacje ogólne

dr Tomasz Żurek

ul. Akademicka 9, pok. 311
20-033 Lublin

tel. (81) 537-29-37
e-mail: zurek@kft.umcs.lublin.pl