Informacje ogólne

dr Jacek Krzaczkowski

ul. Akademicka 9, pok.304
20-033 Lublin

tel. (81) 537-29-33
e-mail: krzacz@liza.umcs.lublin.pl