Informacje ogólne

dr Anna Sasak - Okoń

ul. Akademicka 9, pok. 411
20-033 Lublin

tel. (81)537-29-44
e-mail: asasak@liza.umcs.lublin.pl