Informacje ogólne

dr Waldemar Suszyński

ul. Akademicka 9, pok. 316
20-033 Lublin

tel. (81) 537-29-52
e-mail: waldemar.suszynski@umcs.lublin.pl