Informacje ogólne

dr Marek Góźdź

ul. Akademicka 9, pok. 305
20-033 Lublin

tel. (81) 537-29-34
e-mail: mgozdz@kft.umcs.lublin.pl