Informacje ogólne

dr hab. Andrzej Krajka, prof. UMCS

ul. Akademicka 9, pok. 409
20-033 Lublin

tel. (81) 537-29-20
e-mail: Andrzej.Krajka@umcs.lublin.pl