Informacje ogólne

mgr Marek Wiśniewski

ul. Akademicka 9, pok. 316
20-033 Lublin

tel. (81) 537-29-52
e-mail: Marek.Wisniewski@umcs.lublin.pl