Biblioteka Instytutu Informatyki

Zgodnie z zarządzeniem Nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej z dniem 1 lipca 2012 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki tworzy się Bibliotekę Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z połączenia dotychczas funkcjonujących bibliotek instytutowych.

Aktualne informacje na temat biblioteki znajdują się na stronie Wydziału.