Studia na informatyce

Szczycimy się wieloletnimi tradycjami i osiągnięciami w kształceniu informatyków na odpowiednich specjalnościach kierunków Matematyka i Fizyka. Dysponujemy wyposażonymi w najnowszy sprzęt i oprogramowanie pracowniami informatycznymi oraz elektronicznymi. Mamy obszerną bazę sal dydaktycznych w trzech budynkach, zajmowanych przez nasz Wydział. Posiadamy biblioteki z czytelniami, gromadzące książki i czasopisma naukowe z całego świata.

Po ukończeniu 3. roku możesz także zakończyć studia z dyplomem licencjata informatyki, a później uzyskać tytuł magistra na studiach II stopnia.

Instytut Informatyki prowadzi studia na kierunku:

  • Informatyka
Kandydaci mogą  wybrać jeden z poziomów:
  • studia licencjackie
  • studia uzupełniające

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prowadzi również kierunek: Geoinformatyka. Więcej szczegółów na stronie: geoinformatyka.umcs.lublin.pl/.

Wizualizacja budynku Instytutu Informatyki: