Zdalne nauczanie

Część zajęć prowadzonych w Instytucie wspierana jest przez systemy zdalnego nauczania.

Do dyspozycji wykładowców i studentów przygotowaliśmy następujące systemy: