Instytut Informatyki UMCS

Witamy na stronach Instytutu Informatyki UMCS.

Instytut Informatyki został utworzony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w dniu 2 czerwca 2005, a rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2005. Oprócz dydaktyki i badań podstawowych, prowadzonych w ramach struktury Instytutu, pracownicy podejmują bezpośrednią współpracę z instytucjami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi w kraju i zagranicą.

Organizujemy konferencje i inne wydarzenia umożliwiające specjalistom różnych dziedzin aktywną wymianę myśli i poglądów naukowych. W wyniku działalności naukowo-badawczej powstają liczne prace, publikacje, monografie naukowe i inne.

Studia na informatyce

W ramach swoich działań Instytut Informatyki kszatałci studentów na kilku kierunakch związanych z informatyką oraz naukami pokrewnymi.

 • Informatyka - studia licencjackie, magisterskie i uzupełniające
 • Informatyka z fizyką - studia licencjackie, magisterskie i uzupełniające

Badania


Badania naukowe
Oprócz badań podstawowych, prowadzonych w ramach struktury Instytutu, pracownicy podejmują bezpośrednią współpracę z instytucjami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi w kraju i zagranicą.

wiecej >>>


Inteligentne systemy tutorskie
Prace badawcze skupiają się na różnych kontekstach dotyczących tworzenia i użytkowania Inteligentnych Systemów Tutorskich (ITS). Obszary zainteresowań można podzielić na trzy główne grupy: interakcyjne, środowiskowe, docelowe.

wiecej >>>


Modelowanie i symulacje komputerowe
Badania skupiają się wokół problemów związanych z programowaniem równoległym. W szczególności badane są procesy fizyczne związane z modelowaniem i symulacją źródeł jonów, w tym źródeł laserowych.

wiecej >>>


Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Głównym tematem badawczym Pracowni Biocybernetyki jest przetwarzanie sygnałów cyfrowych i automatyczne rozpoznawanie mowy.

wiecej >>>

Aktualności


Wizualizacja budynku Instytutu Informatyki
2015-02-06

wiecej >>>

Publikacje

Ostatnie publikacje

Pełny wykaz publikacji
 1. Z. Łojewski, Spontaneous Fission of Superheavy Nuclei in Macroscopic-Microscopic Model , NPAE 2012, Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy, Kyiv, Ukraine, p. 77, 2012
 2. M. Chromiak, K. Stencel, The Linkup Data Structure for Heterogeneous Data Integration Platform , Lecture Notes in Computer Science, 7709, p. 263-274, 2012
 3. P. Wierzgała, G. M. Wójcik, M. Smolira, Finding the Best Efficiency in Actionscript Based Web Applications on Example of FFT Algorithm , Bio-Algorithms and Med-Systems, 8(4), p. 373-387, 2012
 4. T. Żurek, Conflicts in legal knowledge base , Foundations of Computing and Decision Sciences, 37, 129-144, 2012
 5. T. Żurek, Organizations' sustainable development assessment by fuzzy logic , Organizacja i Zarządzanie, 2, 117-138, 2012
 6. G. M. Wójcik, Computational approach to understanding autism spectrum disorders , Computer Science, 13(2), p. 47-61, 2012
 7. B. Księżopolski, D. Rusinek, A. Wierzbicki, On the modelling of Kerberos protocol in the Quality of Protection Modelling Language (QoP-ML) , Annales UMCS Informatica, AI XII(4), 69-81, 2012
 8. D. Dobrowolski, M. Leśnik , Grafy społeczne w poszukiwaniu wiedzy , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 702, p. 34-41, 2012
 9. I. Codello, W. Kuniszyk-Jóźkowiak, E. Smołka, A. Kobus , Automatic prolongation recognition in disordered speech using WT and Kohhonen network , Journal of Medical Informatics & Technologies, 20, 137-144, 2012
 10. W. Kuniszyk-Jóźkowiak, J. Jaszczuk, T. Sacewicz, I. Codello , Time-frequency analysis of the EMG signals , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica, AI XII (2), 19-25, 2012