Wyszukiwanie

Zakład:
Autor:
Rok publikacji
od do
Znajdź:

 
 

Publikacje

Autor: Karol Kuczyński

 1. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Medical image registration – a study of accuracy, performance and applicability of the procedure , Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16, No. 4A, 2007, 144-147, 2007
 2. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Praktyczne aspekty dopasowywania obrazów medycznych , XV Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Wrocław, 12-15.09.2007, 2007
 3. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, M. Siczek, Integrated Telemedical Network in Lublin Province – Current Status and Future Plans , 5th ICICTH Samos: International Conference on Information Communication Technologies in Health, Samos Island, Greece, 5-7 July 2007, 44-48, 2007
 4. K. Kuczyński, M. Kuczyński, Oprogramowanie open source dla routerów Wi-Fi , Systemy mobilne – od teorii do praktyki, red. M. Miłosz, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2007, 2007
 5. K. Kuczyński, M. Kuczyński, Zastosowania OpenVPN do budowy bezpiecznych sieci prywatnych , Systemy mobilne – od teorii do praktyki, red. M. Miłosz, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2008, 2007
 6. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Registration-based Fuzzy Segmentation of MRI Head Images , Biocybernetics and Biomedical Engineering 2006, Vol. 26, No 3, 57-64, 2006
 7. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Dopasowywanie obrazów medycznych – problem dokładności, wydajności i użyteczności procedury , Varia Informatica Algorytmy i programy, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2006, 2006
 8. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Hybrid methods of medical image segmentation , XIV Krajowa Konferencja Naukowa – Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa 2005, 2005
 9. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Segmentacja obrazów MRI z wykorzystaniem elementów systemu ekspertowego , Varia Informatica Obliczenia i technologie, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2005, 2005
 10. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, A hybrid approach to segmentation of medical images , Annales UMCS Informatica AI 2 (2004), 209-216, Lublin, 2004
 11. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Information-theory-based registration and segmentation of medical images , Optical Methods, Sensors, Image Processing, and Visualization in Medicine, edited by Antoni Nowakowski, Bogdan B. Kosmowski, Proceedings of SPIE Vol. 5505 (SPIE, Bellingham, WA, 2004), 189-198, 2004
 12. E. Jezierska, M. Siczek, K. Paprota, M. Laszewski, K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Image Transmission System for Radiotherapy Planning , Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 6., November 2003, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2003
 13. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Information theory based medical image processing , Opto-Electronics Review 11(3) (2003), 253–259, Warszawa, 2003
 14. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Registration of CT and MRI brain images , Annales UMCS Informatica AI 1 (2003), 145-156, Lublin, 2003
 15. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Dopasowywanie i segmentacja obrazów medycznych w oparciu o elementy teorii informacji , XIII Krajowa Konferencja Naukowa – Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk 2003, 2003
 16. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Elementy teorii informacji w przetwarzaniu obrazów medycznych , Obliczenia naukowe – wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin 2003, 2003
 17. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Informacja wzajemna i entropia łączna w dopasowywaniu obrazów i segmentacji , Elektronizacja – podzespoły i zastosowania elektroniki, czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich, nr 3/2003, 2003
 18. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Informacja wzajemna i entropia łączna w dopasowywaniu obrazów i segmentacji , IV Sympozjum Naukowe „Techniki Przetwarzania Obrazu”, Serock, 21-23 XI 2002, 2002
 19. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Mutual Information Based Registration of Brain Images , Journal of Medical Informatics & Technologies, vol.3., November 2002, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2002
 20. M. Siczek, K. Kuczyński, M. Laszewski, K. Paprota, E. Jezierska, P. Mikołajczak, adiologiczny system informatyczny oraz sieć teletransmisji danych medycznych – doświadczenia własne , XIX Szkoła Jesienna PTBR – materiały konferencyjne, Zakopane, 14-18 X 2002, 2002
 21. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Dopasowywanie obrazów medycznych , VI Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne – materiały, Kazimierz Dolny, 16-17 V 2002, 2002
 22. M. Chlebiej, K. Kuczyński, R. Stęgierski, P. Mikołajczak, Semi-automatic quantitative histogram analysis of the CT and MR images , ournal of Medical Informatics & Technologies, vol. 2., November 2001, 2001
 23. R. Stęgierski, K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Portable Radiological Data Viewer for CT and MR images , Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 2., November 2001, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2001
 24. K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Segmentacja struktur biologicznych w obrazach MRI , V Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne – materiały, Kazimierz Dolny, 17-18 V 2001, 2001
 25. R. Stęgierski, K. Kuczyński, P. Mikołajczak, Portable Radiological Data Viewer for CT and MR images , Journal of Medical Informatics & Technologies., 2001
 26. M. Chlebiej, K. Kuczyński, R. Stęgierski, P. Mikołajczak, Semi-automatic quantitative histogram analysis of the CT and MR images , Journal of Medical Informatics & Technologies., 2001
 27. W.A. Kamiński, K. Kuczyński, Przydatność algorytmów drążenia baz danych naukowych na przykładzie bazy danych jądrowych , IV krajowa konferencja naukowa nt. „Sztuczna Inteligencja”, Siedlce-Warszawa 27-28 IX 2000, 2000